Zapytanie ofertowe nr 5

GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na zakup i dostawę Oprogramowania WebGIS (3 lata licencja komercyjna – 1 szt.)

Postępowanie jest związane z projektem „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782, współfinansowanym ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG, zadanie nr 7, kategoria kosztów: Aparatura naukowo-badawcza i WNIP (A).

Szczegóły i specyfikacja przedmiotu postępowania w załączniku.
Ogłoszenie jest również dostępne w siedzibie Geosystems Polska Sp. z o.o.

Prosimy o złożenie oferty drogą elektroniczną lub pocztą do dnia 27 września 2019 do godziny 17:00.

Formularz oferty w wersji edytowalnej jest do pobrania tutaj: https://www.geosystems.pl/out/Zapytanie_ofertowe_nr_5.zip