Zapytanie ofertowe nr 4

GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na zakup i dostawę Oprogramowania do teledetekcji i GIS (3 lata licencja komercyjna). Postępowanie jest związane z projektem „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782, współfinansowanym ze środków … Czytaj dalej Zapytanie ofertowe nr 4