Zapytanie ofertowe nr 2/2021/TANGO

GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na zakup kamery wielospektralnej szt. 1

Zapytanie dotyczy projektu: „Aerostaty adaptacyjne, rozpięte na strukturze wsporczej SDT (Self-Deployable Tensegrity), jako platformy do celów wielotematycznego monitoringu powierzchni Ziemi (Aero-SDT)” – Konkurs TANGO4 Ścieżka C.

Szczegóły i specyfikacja przedmiotu postępowania w załączniku.
Ogłoszenie jest również dostępne w siedzibie Geosystems Polska Sp. z o.o.

Prosimy o złożenie oferty drogą elektroniczną lub pocztą do dnia 21 grudnia 2021 r. do godziny 17:00.

Zapytanie ofertowe jest do pobrania z zapytanie_ofertowe_nr2_2021.pdf

Formularz oferty w wersji edytowalnej jest do pobrania z wzor_oferty_i_oswiadczenia.docx