Zapytanie ofertowe nr 1/2021/TANGO

GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu mającemu na celu wyłonienie kandydata na stanowisko „Ekspert ds. przetworzeń i analiz geoprzestrzennych” w projekcie „Aerostaty adaptacyjne, rozpięte na strukturze wsporczej SDT (Self-Deployable Tensegrity), jako platformy do celów wielo-tematycznego monitoringu powierzchni Ziemi ( Aero-SDT)” – Konkurs TANGO4 Ścieżka C, którego organizatorem jest NCBR.

Szczegóły i specyfikacja przedmiotu postępowania w załączniku.
Ogłoszenie jest również dostępne w siedzibie Geosystems Polska Sp. z o.o.

Prosimy o złożenie oferty drogą elektroniczną lub pocztą do dnia 09 kwietnia 2021.

Formularz oferty w wersji edytowalnej jest do pobrania tutaj:

https://www.geosystems.pl/out/zapytanie_ofertowe_12021_edit.zip