Teledetekcja

Bezkontaktowe metody badania środowiska nazywane są teledetekcją. Firma realizuje i koordynuje projekty o róznym zasięgu i szczegółowości, wykorzystujące szerokie spektrum źródeł informacji obrazowej. Od pułapu lotniczego pozwalajacego na stworzenie bardzo dokładnych i szczegółowych map do niskorozdzielczych zobrazowań satelitarnych dla drobnoskalowych opracowań regionalnych

Opracowanie map pokrycia terenu opiera się na analizach obrazów satelitarnych i lotniczych. Wśród najważniejszych zastosowań map pokrycia terenu można wymienić analizy środowiska, opracowanie i aktualizację map ale także analizy propagacji fal elektromagnetycznych realizowane na potrzeby telekomunikacji. Istotną rolę w opracowaniu takiego zasobu odgrywa więc z punktu widzenia odbiorcy określenie zakresu i zdefiniowanie klas pokrycia terenu, które mają zostać uwzględnione oraz szczegółowości bazy docelowej. Decyduje to nie tylko o spełnieniu oczekiwań, ale także ma wpływ na wybór stosowanych danych teledetekcyjnych. Zastosowanie w produkcji zaawansowanych metod klasyfikacji obiektowej i sztucznych sieci neuronowych przyspiesza opracowanie i podnosi spójność danych w stosunku do tradycyjnej analizy wizualnej.

Analizy zmian środowiska opisują zmienność elementów środowiska w czasie. Wymaga zastosowania zobrazowań wieloczasowych pozyskanych w różnych, zależnych od dynamiki zjawisk, interwałach czasowych. Tego typu opracowania stosuje się zarówno w badaniu zmienności środowiska przyrodniczego jak i np. rozwoju obszarów miejskich.

Napisz lub zadzwoń do nas, jeśli potrzebujesz więcej informacji.