Projekt GyroScan

Projekt Gyroscan realizowany jest w ramach II konkursu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – #BIOSTRATEG
Zasadniczym celem projektu jest opracowanie teledetekcyjnej, kompleksowej metody określania potrzeb zabiegów nawadniania, nawożenia oraz chemicznego zwalczania w kontekście wymagań i celów rolnictwa precyzyjnego.

Teledetekcyjne badania lotnicze wykonywane są za pomocą kamery hiperspektralnej #HySpex, umieszczonej na pokładzie ultralekkiego statku powietrznego – wiatrakowca.

Projekt realizujemy wspólnie z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Instytutem Geodezji i Kartografii, Instytutem Ochrony Roślin oraz firmami Aviation Artur Trendak i Lesaffre Polska S.A.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu.