Phare MERA – Degradacja Gruntów

Celem projektu było opracowanie i zastosowanie spójnej metodyki zbierania i analiz połączonych danych teledetekcyjnych i map cyfrowych dla oszacowania, modelowania i kartowania erozji gleb w Polsce.

Jasnym jest, że dane teledetekcyjne i współczesna technologia GIS zastosowane, jako narzędzia analiz ilościowych jak i jakościowych, dają możliwość dodatkowego wglądu w złożone wskaźniki środowiskowe, procesy i zjawiska. Ułatwiają także porównanie różnych regionów geograficznych oraz umożliwiają analizy wieloczasowe (wykrywanie zmian). Technologia ta może być zastosowana operacyjnie we wszystkich typach badań geograficznych na poziomie lokalnych, ale również krajowym, regionalnym i globalnym. Z drugiej jednak strony, nasze zrozumienie wielu procesów i związków pomiędzy zmiennymi środowiskowymi, mających wpływ na te procesy, jest często niewystarczające. Szczegółowe badania tych procesów, zarówno terenowe jak i laboratoryjne, mogą zmienić tę sytuację. Jak powiedział pewien gleboznawca: „Dopóki wystarczająca liczba badań nie zostanie przeprowadzona nieco dwuznaczne ustalenia dotyczące przebiegu erozji gleb muszą dostarczyć podstaw oceny ryzyka intensywnej utraty gleb”.

Interesujące?  Skontaktuj się z nami!