Obserwacja Ziemi

Dane obrazowe charakteryzuje bardzo duża zawartość informacyjna, co czyni je niezastąpionym źródłem informacji o zmieniającej Ziemi. Zależnie od planowanego zastosowania wykorzystuje się różne techniki pozyskiwania informacji, pozwalające na  rejestrację różnych fragmentów widma promieniowania odbitego od obrazowanych obiektów. Wykorzystuje się promieniowanie widzialne, podczerwień, zarówno krótkofalową jak i długofalową, czyli termalną. Działają również systemy oparte na promieniowaniu mikrofalowym czyli radarowe.

GEOSYSTEMS Polska od początku swej działalności przetwarza i analizuje satelitarne dane obrazowe.

Wieloletnia współpraca z firmami fotolotniczymi, uczestnictwo w wielu projektach zakładających pozyskanie i przetwarzanie zdjęć i zobrazowań lotniczych pozwoliła na wprowadzenie do oferty wielu interesujących i wartościowych typów danych obrazowych pozyskiwanych z pułapu lotniczego.

Zdjęcia lotnicze stanowią nadal główne źródło danych w projektach fotogrametrycznych i teledetekcji. Archiwum GEOSYSTEMS Polska zawiera bogaty, ciągle rozwijany zasób zdjęć lotniczych. Poza zdjęciami lotniczymi z analogowych i cyfrowych ramkowych kamer lotniczych GEOSYSTEMS Polska oferuje zobrazowania z lotniczych skanerów obrazujących typu pushbroom.

Zespół GEOSYSTEMS Polska świadczy usługi doradcze w zakresie doboru optymalnego dla klienta źródła obrazowych danych satelitarnych i pośredniczy w pozyskaniu zobrazowań satelitarnych różnego pochodzenia. Dzięki wieloletnim kontaktom operacyjnym z dostawcami zobrazowań jesteśmy w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom.

Interesujące? Skontaktuj się z nami!