Mapa pokrycia terenu

Mapa pokrycia terenu (landuse / landcover / clutter) opracowana w GEOSYSTEMS Polska jest zasobem rastrowym o rozdzielczości terenowej 5 i 20 metrów, opracowanym metodą łączącą informacje z różnych źródeł danych. Jej opracowanie opiera się w głównej mierze na analizach obrazów satelitarnych i lotniczych.

Podstawowym źródłem danych przy tworzeniu mapy pokrycia terenu GEOSYSTEMS Polska był zestaw zobrazowań satelitarnych IRS-P6 Resourcesat o rozdzielczości 5m. Analiza ortoobrazów IRS-P6 objęła w pierwszej kolejności automatyczną klasyfikację obiektową, przeprowadzoną w oprogramowaniu eCognition, dzięki której obraz został podzielony na segmenty pikseli, przyporządkowane następnie konkretnym kategoriom pokrycia terenu.

Kolejnym etapem pracy była wizualna kontrola efektów klasyfikacji przeprowadzona z wykorzystaniem zarówno materiału satelitarnego, jak również dostępnych danych referencyjnych pochodzących z zasobów wewnętrznych GEOSYSTEMS Polska. Dla obszarów zurbanizowanych posiłkowano się interpretacją wizualną ortofotomap lotniczych o wysokiej rozdzielczości. Stosowane w produkcji dane wektorowe pochodzą z nieustannie aktualizowanego zasobu, więc najdynamiczniej rozwijające się obszary należące do klas zabudowy, przemysłu czy obszarów transportowych charakteryzuje najwyższa możliwa aktualność. Całość mapy podlega aktualizacji uzależnionej od dostępności danych źródłowych.

Dostosowanie

Istnieje możliwość dostosowania zakresu tematycznego mapy pokrycia terenu do indywidualnych wymagań konkretnych użytkowników. Podstawowy zakres tematyczny może zostać uzupełniony o kategorie wskazane przez zamawiającego. Adaptacja może także polegać na ograniczeniu liczby klas, zmianie rozdzielczości lub formatu (wektor) czy układu współrzędnych mapy. Wyjściowy legenda mapy została umieszczona  w nateriałach do pobrania poniżej.

Zapytaj o dane przestrzenne…