Kontakt


GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.
ul. Foksal 21 lok. 5,
00-372 Warszawa


tel.: (+48 22) 851 11 66
fax: (+48 22) 851 11 66 w. 112


e-mail: office@geosystems.pl


Dane rejestrowe Spółki:

NIP: 521-10-18-100
REGON: 011148872,
kapitał zakładowy 105 000 PLN
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000056371


Rachunek bankowy: 26 1750 0009 0000 0000 1034 8072, Raiffeisen Bank Polska SA