Konferencje

Konferencje naukowo – techniczne GEOSYSTEMS Polska i Wojskowej Akademii Technicznej pełnią misję panelu wymiany informacji pomiędzy instytucjami naukowymi, producentami i usługodawcami oraz konsumentami rozwiązań z dziedziny informacji przestrzennej, głównie fotogrametrii, teledekcji, GIS i GPS. Uczestnicy corocznych spotkań skupiają się na zagad nienia ch z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i zastosowań informacji przestrzennej, wśród których za wiodące uznać należy:

 • Nowe, istniejące i planowane źródła informacji obrazowej
 • Dane geoinformatyczne dla systemów zarządzania kryzysowego
 • Wykorzystanie NMT do zabezpieczenia topograficzno-geograficznego bezpieczeństwa miast i ważnych obiektów
 • Wykorzystanie wysokorozdzielczych danych satelitarnych w rozpoznaniu wojskowym
 • Fotogrametria bliskiego zasięgu na usługach gospodarki narodowej
 • Opracowania fotogrametryczne dla instytucji państwowych i prywatnych
 • Techniczne środki rozpoznania
 • Analizy w przestrzeni i czasie
 • Sposoby prezentacji danych wektorowych i rastrowych
 • Systemy wspomagania decyzji
 • Metody wizualizacji i dystrybucji danych przestrzennych
 • Integracja systemów geoinformatycznych, interoperacyjność
 • Analiza jakościowa geodanych i modeli
 • Bazy danych obrazowych
 • Rozwiązania sieciowe i korporacyjne w geoinformatyce
 • Klasyfikacja
 • Dane radarowe i hiperspektralne

Wszystkie referaty prezentowane w czasie obrad ukazują się w czasopiśmie “Systemy Logistyczne Wojsk”. Wybrane referaty (w języku angielskim) ukazują się w “Polish Journal of Environmental Studies” czasopiśmie z listy filadelfijskiej (10 pkt KBN).

Przezentacje prelegentów dotychczasowych edycji:

 • 2006

PobierzKNT_2006 – Multispektralny Zapis ADS40 i ALS50 – od Ortophoto do True Orthophoto – Hanemann K (pobierz)
PobierzKNT_2006 – Nowe Spojrzenie na Cyfrowa Fotogrametrie Bliskiego Zasiegu – Malczewski A (pobierz)
PobierzKNT_2006 – Omowienie Technologii Naziemnego Skaningu Laserowego oraz Praktycznych Aspektow Zastosowania Tej Technologii w Polskich Warunkach – Uchanski J, Falkowski P (pobierz)
PobierzKNT_2006 – Operacyjne Wykorzystanie Zobrazowan Satelitarnych Wnioski z Demonstracji Technik Satelitarnych Astro+, Zegrze 2006 – Ryzenko J (pobierz)
PobierzKNT_2006 – Opracowanie Ortofotomapy Satelitarnej z Uzyciem Zobrazowania QuickBird 2 – Zdunek Z (pobierz)
PobierzKNT_2006 – Pierwsze w Polsce Zastosowanie Obrazowan ADS40 i ALS50 – Projekt Wroclaw 2005 – Dabrowski R, Zych J (pobierz)
PobierzKNT_2006 – Polska Siec Radarow Meteorologicznych POLRAD – Tuszynska I (pobierz)
PobierzKNT_2006 – Potencjal Wysokorozdzielczych Zobrazowan Ikonos oraz QuickBird dla Generowania Ortoobrazow – Ewiak I (pobierz)
PobierzKNT_2006 – Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Terenu z Kinematycznych Pomiarow GPS – Fugurski M, Galuszkiewicz M, Kaminski P (pobierz)
PobierzKNT_2006 – Rozpoznanie Obrazowe w Ramach Traktatu Open Skies – Debski W (pobierz)
PobierzKNT_2006 – Turning Imagery Into Awareness – Defense Applications in Geospatial Imaging – Lobonc T (pobierz)
PobierzKNT_2006 – Wykorzystanie Danych Wielospektralnych i Systemow Geoinformatycznych do Identyfikacji i Analizy Zagrozen Zanieczyszczenia Gleb Metalami – Zawadzka B, Stuczynski T, Jadczyszyn J (pobierz)
PobierzKNT_2006 – Wykorzystanie Metody Przekrojow i Jej Wizualizacja Dla Celow Ochrony Przeciwpowodziowej Dolin Rzecznych – Stateczny A, Kozak M, Lagowski T (pobierz)
PobierzKNT_2006 – Wykorzystanie Multispektralnych Analiz Satelitarnych w Precyzyjnej Identyfikacji Upraw Rolnych – Zdunek Z (pobierz)
PobierzKNT_2006 – Wykorzystanie Satelitarnych i Lotniczych Danych Obrazowych w Rozpoznaniu Wojskowym – Jaroszuk R (pobierz)
PobierzKNT_2006 – Wykorzystanie Zobrazowan Cyfrowych do Oceny Przejezdnosci Terenu – Paszkowski L (pobierz)
PobierzKNT_2006 – Zastosowania Systemow Informacji Przestrzennej w Zarzadzaniu Kryzysowym – Sanecki J, Maj K (pobierz)
PobierzKNT_2006 – Znaczenie Rozpoznania Obrazowego i Wykorzystanie Danych Obrazowych na Wspolczesnym Polu Walki – Dziewiatka H (pobierz)

 • 2007

PobierzKNT_2007 – Aktualizacja Mapy Glebowo-Rolniczej w Oparciu o Zobrazowania Satelitarne i Klasyfikacje Uzytkowania Ziemi – Jadczyszyn J, Stuczynski T (pobierz)
PobierzKNT_2007 – Aspekty Tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na Podstawie Skaningu Laserowego – LIDAR – Stateczny A, Logasz K (pobierz)
PobierzKNT_2007 – Automatyzacja Przetwarzania Obrazu – Przyszlosc Wojskowego Rozpoznania Obrazowego – Paszkowski L (pobierz)
PobierzKNT_2007 – Metody Realizacji Zadan Zabezpieczenia Geograficznego Mobilnego Zespołu Sil Odpowiedzi NATO w Kontekscie Wykorzystania Satelitarnych Danych Obrazowych w Iraku – Stepien G (pobierz)
PobierzKNT_2007 – Mozliwosci Pozyskiwania Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu z Wykorzystaniem Wspolczesnych Technik Satelitarnych – Koza P, Rozycki S,Wolniewicz W (pobierz)
PobierzKNT_2007 – Projekt EURO-MAPS PL Oparty na Zobrazowaniach IRS – Dabrowski R (pobierz)
PobierzKNT_2007 – Rozpoznanie Obrazowe i Jego Rola w Obronnosci Kraju – Czaban A (pobierz)
PobierzKNT_2007 – The Strategy of LGGI and Future Directions Towards Enterprise Products and Solution – Bayer T (pobierz)
PobierzKNT_2007 – Wykorzystanie Nowych Zrodel Zobrazowan dla Celow Obronnosci i Bezpieczenstwa Narodowego – Turos P (pobierz)

 • 2008

PobierzKNT_2008 – ERDAS ADE Suite – Edytor Baz Danych Oracle Spatial – Turos P (pobierz)
PobierzKNT_2008 – ERDAS TITAN – Srodowisko 3D Udostepniania Danych Przestrzennych – Turos P (pobierz)
PobierzKNT_2008 – Globalny Monitoring na Rzecz Srodowiska i Bezpieczenstwa (GMES) – Badurska A (pobierz)
PobierzKNT_2008 – Monitorowanie konstrukcji mostowych z wykorzystaniem wysokoczestotliwosciowych pomiarow GNSS – Figurski M, Wrona M (pobierz)
PobierzKNT_2008 – Pictometry – Technologia Ukosnych Zdjec Lotniczych i Ich Zastosowanie w Sluzbach Specjalnych – Hanemann K (pobierz)
PobierzKNT_2008 – Przeglad Narzedzi Tworzenia Infornacji Przestrzennej – Dabrowski R (pobierz)
PobierzKNT_2008 – Przeksztalcenia Zdjec Satelitarnych Meteosat do Projekcji Modelu COAMPS – Kroszczynski K (pobierz)
PobierzKNT_2008 – System ASG-EUPOS w Zastosowaniach Cywilnych i Militarnych – Figurski M, Szolucha M, Bosy J (pobierz)
PobierzKNT_2008 – TerraSAR-X – Mikrofalowy Satelita Obserwacyjny – Turos P (pobierz)
PobierzKNT_2008 – The Earth to Business Company – Wetzel I (pobierz)
PobierzKNT_2008 – WOPR Legionowo – Jaworski K (pobierz)
PobierzKNT_2008 – Wyznaczanie Warunkow Atmosferycznych na Podstawie Danych Teledetekcyjnych dla Celow Pozyskiwania Lotniczych Zobrazowan Terenu – Pietrek S, Jasinski J (pobierz)
PobierzKNT_2008 – Zasady i Mierniki Oceny Jakosci Danych – Ocena Jakosci Danych CORINE Land Cover – Bielecka E (pobierz)
PobierzKNT_2008 – Zastosowanie Operacji Morfologii Matematycznej do Filtracji Obrazów Radarowych – Kupidura P, Koza P (pobierz)

 • 2009

PobierzKNT_2009 – Aktualne i Planowane Projekty w Obszarze GMES dla Potrzeb Bezpieczenstwa Unii Europejskiej – Bielinska K, Gorzynska M (pobierz)
PobierzKNT_2009 – Aspekty Pozyskiwania i Przetwarzania Danych z Naziemnego Skaningu Laserowego – Kedzierski M, Walczykowski P, Fryskowska A (pobierz)
PobierzKNT_2009 – ERDAS ADE Suite – Technical Overview – Wetzel I (pobierz)
PobierzKNT_2009 – ERDAS APOLLO – Rzepka M (pobierz)
PobierzKNT_2009 – ERDAS APOLLO 2009 How to Manage, Catalog, Share Raster & Vector Data – Debroux F (pobierz)
PobierzKNT_2009 – ERDAS TITAN – Rzepka M (pobierz)
PobierzKNT_2009 – Geometryczne Aspekty Przeksztalcen Zdjec Satelitarnych – Jasinski J, Kroszczynski K, Pietrek S, Winnicki J (pobierz)
PobierzKNT_2009 – GSE FM – GMES Service Element Forest Monitoring – Polska Implementacja – Orlinska A (pobierz)
PobierzKNT_2009 – IRS-P5 Cartosat-1 Stereo Pairs and the Generation of DEM – Saint-Guilhem B (pobierz)
PobierzKNT_2009 – Klasyfikacja Konturow Znacznikow z Wykorzystaniem Miary Zmiennosci na Obrazie z Sonaru Sektorowego – Borawski M, Latuszynska A (pobierz)
PobierzKNT_2009 – Naziemny Skaning Laserowy Obiektow Inzynieryjno-Drogowych – Kedzierski M, Fryskowska A, Wilinska M (pobierz)
PobierzKNT_2009 – Nowe Sensory Lotnicze – Zastosowania w Koncernie Blom ASA – Hanemann K (pobierz)
PobierzKNT_2009 – Potencjal Informacyjny Obrazu SPOT 5 na Przykladzie Ortofotomapy dla Obszaru Polski – Zdunek Z (pobierz)
PobierzKNT_2009 – Praktyczne Wykorzystywanie Metod Geomatycznych w LKP Sudety Zachodnie – Balazy R (pobierz)
PobierzKNT_2009 – Prezentacja DigitalGlobe – Ziemba P (pobierz)
PobierzKNT_2009 – Proces Przetwarzania Informacji Obrazowej a Mozliwosci Recepcyjne Oka – Neytchev P (pobierz)
PobierzKNT_2009 – System Informacji Geograficznej i Techniki Obrazowania Satelitarnego w Zastosowaniu do Analizy i Wizualizacji Infrastruktur Krytycznych – Bruniecki K, Stepnowski A, Lubniewski Z, Kulawiak M, Buszke B (pobierz)
PobierzKNT_2009 – Wybrane Problemy z Wyznaczaniem Zdolnosci Rozdzielczej Sensorow Wykorzystywanych w Ramach Misji Open Skies – Walczykowski P, Orych A (pobierz)
PobierzKNT_2009 – Wykorzystanie Oprogramowania ERDAS do Opracowania Map Wielkoskalowych z Danych Satelitarnych – Kaczynski R (pobierz)
PobierzKNT_2009 – Wykorzystanie Sonaru Skanujacego Wysokiej Czestotliwosci w Pozyskiwaniu Danych Obrazowych – Stateczny A (pobierz)
PobierzKNT_2009 – Wyznaczanie Terenowej Zdolnosci Rozdzielczej Zobrazowan dla Potrzeb Traktatu Open Skies – Walczykowski P, Orych A, Jenerowicz A, Kawka K (pobierz)

 • 2010

PobierzKNT_2010 – Applied ERDAS Solutions – Irmi Runkel (pobierz)
PobierzKNT_2010 – ERDAS – The Earth to Business Company – Iryna Wetzel (pobierz)
PobierzKNT_2010 – Erdas Imagine 2010_1 i LPS 2010_1 – Rafal Dabrowski-Geosystems Polska (pobierz)
PobierzKNT_2010 – Imagine Radar Mapping – Piotr Koza (pobierz)
PobierzKNT_2010 – Integracja GIS i teledetekcji w projekcie LIMES – Klaudia Bielinska (pobierz)
PobierzKNT_2010 – Kompresja JPG obrazu sonarowego z uwzglednieniem zalozonego poziomu bledu – Mariusz Borawski (pobierz)
PobierzKNT_2010 – Metodyczne aspekty opracowania map dostepnosci czasowej z wykorzystaniem narzedzi GIS i teledetekcji – Elzbieta Bielecka, Anna Filipczak, Monika Perzanowska (pobierz)
PobierzKNT_2010 – Metodyka prowadzenia analizy wizualnej zobrazowan cyfrowych w celu wyznaczania dopuszczalnej wysokosci lotu dla misji Open Skies – Agata Orych (pobierz)
PobierzKNT_2010 – Model sredniego poziomu atmosfery w aspekcie kleski zywiolowej na Islandii – I Winnicki (pobierz)
PobierzKNT_2010 – Nowosci w oprogramowaniu eCognition firmy Definiens AG – Karol Paradowski (pobierz)
PobierzKNT_2010 – Okreslenie zakresu wykorzystania modeli stereoskopowych naziemnych zdjec cyfrowych – Bartlomiej Kraszewski (pobierz)
PobierzKNT_2010 – Opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenow niedostepnych z wysokorozdzielczych danych satelitarnych – Rafal Dabrowski – WAT (pobierz)
PobierzKNT_2010 – Optoelektroniczne systemy monitorowania zagrozen – Zygmunt Mierczyk (pobierz)
PobierzKNT_2010 – Przetwarzanie danych przestrzennych z wykorzystaniem ERDAS IMAGINE oraz ERDAS APOLLO – Mariusz Madrawski (pobierz)
PobierzKNT_2010 – Przetwarzanie danych w srodowisku ERDAS IMAGINE 2010_1 – Agata Janowska (pobierz)
PobierzKNT_2010 – Wykorzystanie transformacji falkowej do oceny spadku jakosci radiometrycznej w procesie mozaikowania ortofotomapy – Krystian Pyka (pobierz)
PobierzKNT_2010 – Wysokorozdzielcze dane batymetryczne w analizie obrazow sonaru skanujacego – Natalia Ratuszniak (pobierz)
PobierzKNT_2010 – Zastosowanie techniki HDR do obrazow pozyskiwanych z sektorowego sonaru skanujacego – Jaroslaw Duda (pobierz)