Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu na zakup i dostawę Oprogramowania do teledetekcji i GIS (3 lata licencja komercyjna) w terminie wpłynęły dwie oferty. Poniżej dokument zawierający informację o wyborze najkorzystniejszej z nich.