Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu w ramach zapytania ofertowego nr 2/2021/TANGO została wybrana oferta.
Poniżej zamieszczamy informację o ofercie.