HEXAGON GEOSPATIAL

Hexagon Geospatial/Intergraph® jest jednym z liderów światowego rynku informatycznych systemów przestrzennych przeznaczonych dla szerokiego kręgu odbiorców. W portfolio rozwiązań tej firmy znajdują się doskonale znane szerokiej rzeszy specjalistów narzędzia z dziedziny teledetekcji, fotogrametrii oraz WebGIS. Dzięki tym narzędziom administracja różnych szczebli, duże przedsiębiorstwa, małe firmy czy użytkownicy indywidualni są w stanie podnieść wydajność i jakość realizacji wielu przedsięwzięć. Informatyczne rozwiązania geo-przestrzenne umożliwiają dostęp do aktualnej i dokładnej informacji wzbogaconej o kontekst geograficzny, co pozwala na podejmowania decyzji opartych na wiedzy, a więc trafniejszych.

Oprogramowanie ERDAS IMAGINE oferowane przez Hexagon Geospatial/Intergraph® służy pozyskiwaniu informacji przestrzennej z szerokiego spektrum systemów obserwacji Ziemi, sieciowej współpracy w ich analizie, zarządzaniu zasobem danych przestrzennych oraz jego udostępnianiu.

Więcej informacji na stronie   HEXAGON GEOSPATIAL

Interesujące? Skontaktuj się z nami!