GIS

Technologia Systemów Informacji Geograficznej GIS dzięki swojej uniwersalności znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach.  Oferujemy wykonanie lub koordynację projektów związanych między innymi z zadaniami i tematyką opisaną poniżej.

Geomarketing jest dziedziną analiz marketingowych z uwzględnieniem kontekstu przestrzennego (informacji przestrzennej) w procesie planowania i wdrażania działań marketingowych. GEOSYSTEMS Polska jako właściciel znaczącego zasobu danych przestrzennych, przy zastosowaniu oprogramowania GIS jest w stanie zaoferować analizy rynku dla handlu i usług różnych branż.

Geokodowanie to proces przypisania wybranej bazie danych współrzędnych geograficznych. Rekordy w bazie danych muszą posiadać informację adresową, im dokładniejsza informacja, tym dokładniejsze będzie geokodowanie. Rekord, który będzie posiadał tylko nazwę miasta/miejscowości i nazwę ulicy nie może być zgeokodowany dokładniej niż do środka odcinka tej ulicy.

GEOSYSTEMS Polska stosuje najdokładniejszą i najbardziej aktualną bazę numeracji porządkowej budynków w kraju. Warstwa ta powstała na potrzeby systemu nawigacji samochodowej prezentuje więc najwyższy stopień aktualności. Jej niepowtarzalność wynika z faktu iż jest to pełna, punktowa numeracja, gdzie geokodowany adres przypisywany jest to punktu a nie do zakresu numeracyjnego jak dzieje się to w większości aplikacji geokodujących. Jaka jest przewaga pełnej numeracji nad zakresową można się przekonać na przykładzie miejscowości położonych w górskich dolinach lub na zachodzie kraju gdzie numeracja biegnie w sposób nieuporządkowany, niemożliwy do zaprezentowania w postaci zakresu numeracyjnego od skrzyżowania do skrzyżowania. Na dzień dzisiejszy oferujemy geokodowanie w ponad 1300 miastach i miejscowościach w Polsce i szybko powiększamy naszą bazę.

Rozwiązania dla telekomunikacji obejmują między innymi analizy propagacji fali, stosowane przy opracowaniu sieci nadawczych. Wymagają one specjalistycznego oprogramowania oraz danych przestrzennych obejmujących informację o rzeźbie i pokryciu terenu oraz w miastach, dodatkowo trójwymiarowych modeli budynków.

Wieloletnie doświadczenie firmy w zakresie współpracy z operatorami telefonii komórkowej w okresie budowania ich sieci, oraz fakt posiadania w zasobie odpowiednich danych pozwala mówić o GEOSYSTEMS Polska jako o ekspercie w dziedzinie rozwiązań geoprzestrzennych dla telekomunikacji.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej!