Fotogrametria

Fotogrametria to technologia pozwalająca na pomiar obiektu z zastosowaniem metod bezkontaktowych, czyli zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych czy skaningu laserowego.

Ortorektyfikacja jest podstawowym zadaniem fotogrametrii cyfrowej. Ortoobraz jest to przetworzona, kartometryczna forma zdjęcia lub zobrazowania lotniczego czy satelitarnego, posiadająca cechy rzutu ortogonalnego. W procesie usunięte zostają zniekształcenia spowodowane deniwelacją terenu, istotną rolę pełni więc informacja wysokościowa w postaci numerycznego modelu terenu (NMT).
GEOSYSTEMS Polska posiada bogaty zasób tego typu danych co przyspiesza opracowanie ortofotomap. Kolejnym etapem po ortorektyfikacji zobrazowań jest zwykle mozaikowanie poszczególnych zdjęć czy scen satelitarnych w jeden bezszwowy produkt, wyrównany radiometrycznie na całej powierzchni. Oprogramowanie Leica Geosystems, którego firma jest dystrybutorem, oferujące zaawansowane algorytmy zautomatyzowanego wyrównania radiometrycznego, znajduje zastosowanie w produkcji fotogrametrycznej GEOSYSTEMS Polska.

Opracowanie modeli 3D miast jest możliwe dzięki dwum podtawowym technoligiom: stereodigitalizacji w oparciu o stereogram zdjęć lotniczych lub satelitarnych oraz skaning laserowy. Bogate doświadczenie w stereodigitalizacji oraz znajomości technologii przetwarzania danych skaningu laserowego pozwala zaoferować opracowanie modeli budynków dla dowolnego miasta z dowolną szczegółowością. Dodatkowo GEOSYSTEMS Polska dysponuje zasobem modeli blokowych budynków największych miast w Polsce.

Opracowanie numerycznych modeli terenu wymaga zastosowania odpowiedniego źródła informacji wysokoęciowej. W zależności od zastosowania produktu końcowego stosowane sa mapy topograficzne, pomiary stereoskopowe stereopar zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych, skaning laserowy oraz pomiary naziemne, także z zastosowaniem metody GPS/DGPS. Bogate doświadczenie w stereodigitalizacji oraz znajomości technologii przetwarzania danych skaningu laserowego pozwala zaoferować opracowanie modeli budynków dla dowolnego obszaru Polski. Dodatkowo GEOSYSTEMS Polska dysponuje danymi NMT o różnej szczegółowości.