Firma

GEOSYSTEMS Polska działa od czerwca 1995 roku. Naszą domeną jest szeroko pojęta informacja przestrzenna, technologie jej pozyskiwania, przetwarzania, analizy i prezentacji. Wykonujemy prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie zastosowań teledetekcji, fotogrametrii i systemów informacji geograficznej, zajmujemy się także upowszechnianiem wiedzy i technologii wśród interdyscyplinarnych kręgów użytkowników (doradztwo techniczne, konsultacje, szkolenia, itp.).

Wspólnie z firmą Aqurat Sp. z o.o., od 2003 do 2017 roku z sukcesem rozwijaliśmy najpopularniejszy w Polsce system nawigacji samochodowej AutoMapa®, a we współpracy z Indigo Sp. z o.o. – internetowy portal mapowy Targeo®. Jesteśmy producentem danych przestrzennych zasilających rozwiązania AutoMapa®/Targeo®, a także specjalistycznych produktów profilowanych pod kątem wykorzystania dla celów  monitoringu środowiska. Zasób danych przestrzennych tworzony jest od początku istnienia przedsiębiorstwa. W proces jego budowy, uszczegóławiania i aktualizacji zaangażowanych jest każdego dnia nawet do kilkudziesięciu osób. Dane opracowywane są na podstawie wielu źródeł informacji, wśród których jednym z wiodących są zobrazowania satelitarne. Dzięki bezpośredniej współpracy z operatorami wielu systemów satelitarnych nasi klienci także mają możliwość korzystania z najnowszych zobrazowań.

Od początku swojej działalności firma jest dystrybutorem oprogramowania przeznaczonego do przetwarzania i analizy danych obrazowych. Tradycyjnie obszary zastosowań oferowanych aplikacji czyli teledetekcja i fotogrametria są obecnie uzupełniane propozycjami skierowanymi dla instytucji, obejmującymi katalogowanie i udostępnianie w sieci wszelkiego rodzaju danych przestrzennych oraz sieciową współpracę z ich użyciem. GEOSYSTEMS Polska jest partnerem producentów oprogramowania fotogrametrycznego, teledetekcyjnego i GIS: Hexagon Geospatial oraz Trimble® eCognition.