EuroMaps 2D

Euro-Maps 2D to mozaika zobrazowań indyjskiego satelity IRS-P6 Resourcesat w barwach rzeczywistych. Opracowana została dla obszaru całej Polski na podstawie zortorektyfikowanych z wysoką dokładnością geo-metryczną oraz zmozaikowanych i dopasowanych radiometrycznie obrazów o rozdzielczości 5m.

Wysoka rozdzielczość oraz dokładność przetworzenia, w połączeniu z cechą homogeniczności dla całego obszaru pokrycia, czyni z tego zasobu wartościowe źródło danych dla opracowań w skalach 1: 25 000 i mniejszych.

Zastosowanie

Euro-Maps 2D to innowacyjne narzędzie pozwalające na podejmowanie trafnych, opartych na wiedzy decyzji w wielu dziedzinach gospodarki oraz administracji, gdzie istotny jest aspekt przestrzenny.

Euro-Maps 2D to pierwszy produkt na rynku umo-żliwiający spójne, szczegółowe analizy dla dowolnie dużych obszarów w granicach kraju. Pokrycie dla Polski stanowi część zasobu tworzonego dla Europy, co jest istotne przy realizacji projektów transgranicznych. Euro-Maps 2D to ortomozaika o najwyższej rozdzielczości dostępna na rynku, która może zostać wykorzystana w Internecie.

Ekonomiczne rozwiązanie

Mozaika Euro-Maps 2D jest bezkonkurencyjna cenowo wobec innych źródeł danych satelitarnych. Spełnia wysokie wymagania przy bardzo przystępnej cenie za kilometr kwadratowy (zmiennej w zależności od powierzchni zamówienia).

Aktualność

Euro-Maps 2D to pierwsza dla obszaru Polski mozaika zobrazowań satelitarnych o tak wysokich parametrach. Gwarantuje najlepszą możliwą aktualność dzięki sukcesywnemu zastępowaniu użytych w mozaice zobrazowań najnowszymi dostępnymi scenami.

Zapytaj o dane przestrzenne: data lub office w domenie geosystems.pl albo  po prostu zadzwoń do nas!