Dane wysokościowe

Numeryczny Model Terenu (NMT) jest bazą danych zawierającą informację wysokościową. Najczęściej przechowywany w postaci ciągłej warstwy rastrowej, gdzie wartość piksela odpowiada średniej wysokości terenu reprezentowanego przez piksel. Wśród potencjalnych zastosowań NMT można wymienić projektowanie sieci bezprzewodowych czy ocenę zagrożenia powodziowego.

Opracowanie Numerycznego Modelu Terenu wymaga zastosowania odpowiedniego źródła informacji wysokościowej. W zależności od przeznaczenia produktu końcowego stosowane są mapy topograficzne, pomiary stereoskopowe par zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych, lotniczy skaning laserowy oraz pomiary naziemne. Podstawowy zasób danych NMT w GEOSYSTEMS Polska stanowią dane na trzech poziomach szczegółowości: NMT 50 m, NMT 20 m oraz opracowywany na zlecenie NMT 5m.

Ofertę danych wysokościowych uzupełniają produkty pokrewne dla NMT czyli Numeryczny Model Powierzchni Terenu (NMT wzbogacony o obiekty wznoszące się ponad grunt tj. roślinność i budynki).

Pracownia fotogrametryczna, poza produkcją NMT i NMPT regularnie poszerza i aktualizuje  archiwum modeli miast 3D w zapisie wektorowym (głównie na potrzeby systemu nawigacji samochodowej i internetowego portalu mapowego). Do części zastosowań modele budynków wyposażane są w tekstury elewacji i dachów. Modele takie są podstawa dla tworzenia fotorealistycznych scenerii trójwymiarowych miast.

Dostosowanie

Na zamówienie opracowywane są szczegółowe modele wysokościowe wskazanych obszarów (głównie miast). Dane wysokościowe dostarczane są w wymaganym przez użytkownika formacie rastrowym, oraz jeśli zachodzi taka potrzeba jako wektorowe mapy warstwicowe.

Zapytaj o dane przestrzenne: data lub office w domenie geosystems.pl albo  po prostu zadzwoń do nas!