Badanie jakości danych satelity Cartosat-1

Cartosat-1 jest indyjskim satelitą, jedenastym z serii IRS (Indian Remote Sensing), zaprojektowanym by zapewnić wysokiej jakości obrazy Ziemi dla celów fotogrametrii i kartografii. Satelita przenosi dwa panchromatyczne sensory, rejestrujące obrazy w przód (26°) w stosunku do pozycji nosiciela oraz w tył (-5°). Obrazy zapisywane są niemal równolegle w obu kierunkach wzdłuż orbity satelity, lub w razie potrzeby z wychyleniem. Szerokość pasa obrazowania to ok. 30km, a rozdzielczość wynosi 3m dla sensora obrazującego wprzód i 2,5m dla obrazującego wstecznie.

Prace obejmowały program badawczy służący weryfikacji jakości obrazów pozyskiwanych przez Cartosat-1. Weryfikacja została przeprowadzona z użyciem stereopary obejmującej pole testowe położone na terenie Polski. Zespół badawczy tworzyli inżynierowie z GEOSYSTEMS Polska oraz naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy. Zobrazowania przetworzone zostały z wykorzystaniem oprogramowania  LPS.