Badania i rozwój, wdrożenia

GEOSYSTEMS Polska uczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez konsorcja naukowo –przemysłowe, zarówno w oparciu o Polskie instytucje jak i w kooperacji międzynarodowej. Prowadzimy także wdrożenia w zakresie systemów informacji przestrzennej oraz kartowanie zasobów przyrodniczych, infrastruktury i użytkowania terenu. Dzięki realizacji wielu innowacyjnych przedsięwzięć nieustannie zdobywamy niezbędne doświadczenie w dziedzinie zarządzania złożonymi zadaniami, a także poszerzamy zakres kompetencyjny zespołu. We współpracy z instytutami naukowymi, szkołami wyższymi, administracją czy innymi firmami szukamy nowych zastosowań informacji przestrzennej, obserwacji i pozycjonowania satelitarnego oraz staramy się promować i doskonalić techniki ich użycia tam gdzie ich zastosowanie jest znane. W działaniach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych firma jest obecna miedzy innymi na następujących dziedzinach:

  • ochrona środowiska
  • zarządzanie kryzysowe
  • planowanie przestrzenne
  • geomarketing
  • rolnictwo

Fotogrametria i teledetekcja oparte na danych lotniczych i satelitarnych stają się z każdym dniem bardziej złożonymi technologiami. Wykorzystuje się obrazowanie optyczne, mikrofalowe, skaning laserowy, często w zespołach wielosensorowych, także umieszczonych na kilku nosicielach. Dzięki doświadczeniu w przetwarzaniu danych z każdego z tych źródeł oraz szerokiemu zestawowi informacji referencyjnej 2D i 3D z powodzeniem realizujemy ewaluację nowych źródeł danych obrazowych.

Jedną z naszych podstawowych procedur jest synteza informacji pozyskanych ze źródeł obserwacji Ziemi, gwarantujących precyzję geometryczną i najwyższą aktualność, oraz danych z innych źródeł, np. statystycznych, z ich precyzyjną i szczegółową informacją tematyczną.

Aby wiarygodnie analizować i syntetyzować informacje dotyczące zasobów przyrody czy działalności człowieka należy wziąć po uwagę położenie opisywanych obiektów i zjawisk w przestrzeni geograficznej oraz ich wzajemne relacje przestrzenne. Podstawą procedury geokodowania (nadawania informacji o położeniu geograficznym) jest wiarygodna i aktualna baza referencyjna podziału administracyjnego, miejscowości, ulic i budynków. GEOSYSTSEMS Polska posiada takie dane, co czyni naszą firmę, także z tego powodu wartościowym partnerem w projektach obejmujących fuzję informacji przestrzennych i nadprzestrzennych.

Zapraszamy do współpracy firmy i instytucje zainteresowane wykonywaniem opracowań i wdrożeń opartych na technologiach geoinformacyjnych. Naszym celem jest realizacja śmiałych, innowacyjnych pomysłów, poprawiających rentowność przedsięwzięć biznesowych, bezpieczeństwo publiczne oraz ograniczających niekorzystny wpływ gospodarki człowieka na środowisko.