19 listopada 2014

Power Portfolio 2015 – Provider Suite

provider_suite3_120Hexagon Geospatial zapowiedział kolejną odsłonę swojego nowego portfolio oprogramowania geoprzestrzennego. Tym razem chodzi o część nazwaną po angielsku Provider Suite. Zgrupowane w tym zestawie narzędzia pozwalają na sprawne zarządzanie danymi przestrzennymi oraz ich udostępnianie uprawnionym odbiorcom.

Zadania te są realizowane poprzez odpowiednie skatalogowanie rozproszonego zasobu danych przestrzennych i umieszczenie ich w scentralizowanej, dostępnej dla wszystkich uprawnionych użytkowników architekturze sieciowej. Na etapie katalogowania tworzone są metadane ułatwiające sprawne przeszukiwanie zasobu danych przestrzennych przy użyciu różnych kryteriów, jak np. słowa kluczowe, przedziały czasu i zasięgi przestrzenne. Skatalogowane dane udostępniane są pozostałym uprawnionym odbiorcom w postaci usług sieciowych dostępnym z poziomu aplikacji klienckich (np. ERDAS Imagine czy GeoMedia) oraz zwykłych przeglądarek internetowych. Kolejną istotną cechą narzędzi zgromadzonych w Provider Suite jest możliwość wydajnej kompresji danych rastrowych do będących obecnie standardem formatów ECW czy JPEG2000. Efektem kompresji jest nie tylko oszczędność przestrzeni dyskowej serwera, ale również przyspieszenie przesyłania informacji obrazowej. Scentralizowana baza danych przestrzennych zapewnia lepszy przepływ informacji przestrzennej wewnątrz organizacji i daje tym samym możliwość wydajniejszego tworzenia opracowań pochodnych.

W Provider Suite zgromadzono oprogramowanie ERDAS APOLLO oraz narzędzia do kompresji danych rastrowych i chmur punktów w formatach ECW i HPC.