27 października 2014

Power Portfolio 2015 – Producer Suite

producer_suite_120W piątek, 24 października b.r. miała miejsce zapowiedź pierwszego zestawu przeznaczonego do wytwarzania informacji przestrzennych – Producer Suite. Zestaw ten zapewnia narzędzia desktopowe pokrywające proces wytwarzania informacji przestrzennych w oparciu o dane fotogrametryczne i teledetekcyjne (oprogramowanie ERDAS Imagine/ER Mapper oraz ImageStation) a także ich dalszej obróbki w środowisku GIS (pakiet GeoMedia). Ten bogaty zestaw narzędzi pozwala na szybkie i intuicyjne przetworzenie terabajtów surowych danych obrazowych do postaci poprawnie zorientowanej w przestrzeni i uczytelnionej dla oka ludzkiego. Następnie w oparciu o takie dane można zbudować system informacji przestrzennej pozwalający na świadome podejmowanie decyzji opartych na wiedzy pozyskanej z dostępnych – i co ważne dzięki zastosowaniu tych narzędzi – czytelnych i zrozumiałych źródeł.

Każdy produkt wchodzący w skład pakietu spełnia najwyższe standardy stosowane obecnie  w dziedzinie fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS i cechuje się intuicyjną obsługą i wysokim stopniem automatyzacji wykonywanych procesów. Wszystkie te cechy pozwalają użytkownikom oprogramowania Hexagon Geospatial zrozumieć i opisać zmiany zachodzące w naszej dynamicznej rzeczywistości, dzięki czemu są w stanie szybko i odpowiednio na te zmiany reagować.

Aby dowiedzieć się więcej o aktualnej ofercie oprogramowania Hexagon Geospatial prosimy o kontakt.