23 marca 2012

Wizyta twórcy GMES

22 marca br. odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Gościem specjalnym spotkania był prof. José Achache, dyrektor sekretariatu GEO (Group on Earth Observations) koordynującego przedsięwzięcie GEOSS (Global Earth Obserwation System of Systems), pomysłodawcy i jednego z twórców GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Spotkanie z wielkim entuzjastą i promotorem wykorzystania technik obrazowania satelitarnego w monitoringu dynamicznie zmieniającego się środowiska Ziemi, stało się okazją do spojrzenia na zagadnienie wprowadzania założeń programu GMES w Polsce.

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, odpowiedzialnego za negocjacje dot. pełnego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w osobach naczelnika Krzysztofa Zaręby oraz Jakuba Ryzenko – doradcy ministerstwa, nakreślili aktualny stan procesu negocjacyjnego. Opisali także wizję strategii pogłębiania korzyści płynących dla naszego kraju ze współpracy europejskiej w dziedzinie wykorzystania technologii kosmicznych i technik satelitarnych. Reprezentka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przybliżyła prace grupy specjalistów rekrutujących się z Instytutu Geodezji i Kartografii oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN nad planem implementacji GMES w Polsce. Uzupełnieniem wcześniejszych referatów stało się sprawozdanie prof. Zdzisława Kurczyńskiego. Prezentowało ono prace Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie budowy komponentów Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (ISOK). GUGiK odpowiada za budowę zasobu obejmującego szczegółową informację obrazową,  wysokościową i topograficzną. ISOK jest najpoważniejszym obecnie systemem w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego opartym na informacji przestrzennej w Polsce. W kontekście tematyki spotkania na uwagę zasługuje potencjał aktualnej informacji satelitarnej jako przyszłego uzupełnienia tego systemu.

Posiedzenie podsumowali przewodniczący Komisji prof. Jan Romuald Olędzki oraz wiceprzewodniczący dr Witold Fedorowicz-Jackowski. Zadeklarowali oni, w imieniu Komisji, pełne poparcie dla działań zmierzających do stowarzyszenia Polski z ESA oraz pomoc merytoryczną przy tworzeniu założeń implementacji GMES w Polsce, a także polskiej polityki kosmicznej.