18 listopada 2011

ERDAS APOLLO dla początkujących

ERDAS APOLLO to wszechstronny system przeznaczony do zarządzania, analiz i rozpowszechniania danych przestrzennych. Umożliwia opisanie, katalogowanie, wyszukanie, przetwarzanie i publikację informacji przestrzennej w środowisku sieciowym zapewniając wysoki poziom bezpieczństwa.

Seminarium internetowe „Getting Started with ERDAS APOLLO”, na które zapraszamy niniejszym, przybliży podstawy ERDAS APOLLO, oraz korzyści jakie zastosowanie kolejnych modułów sytemu może przynieść użytkownikom. Prezentację funkcjonalności sytemu zakończy opis internetowej aplikacji dostępowej – ERDAS APOLLO Web Client. Seminarium odbędzie się 6 grudnia.

Aby umożliwić dalszą edukację w zakresie obsługi i konfiguracji rozwiązania ERADS APOLLO zapraszamy na kurs internetowy “Introduction to ERDAS APOLLO”. Kurs obejmuje podstawową wiedze na temat produktu, przekazując ją jako kompozycję demonstracji i ćwiczeń wykonywanych przez uczestników.