4 marca 2010

Zaproszenie na Konferencję Naukowo-Techniczną 2010

knt_2010_1_04

 

 

 

GEOSYSTEMS Polska i Wojskowa Akademia Techniczna zapraszają na V Konferencję Naukowo-Techniczną „Zastosowanie Technik Obserwacji Ziemi”, która odbędzie się w terminie od 9 do 11 czerwca 2010 roku w Zielonce k. Warszawy. Konferencja jest okazją do spotkania przedstawicieli wielu środowisk zainteresowanych rozwojem technologii obrazowania Ziemi i ich zastosowaniem w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Wydarzenie to pełni również rolę kolejnej – X Konferencji Użytkowników Oprogramowania ERDAS Inc., stanie się wiec okazją do zaprezentowania najnowszych produktów lidera w dziedzinie rozwiązań geoinformatycznych.

Coroczne konferencje pełnią misję panelu wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami naukowymi, producentami i usługodawcami oraz konsumentami rozwiązań z dziedziny informacji przestrzennej, głównie fotogrametrii, teledetekcji, GIS i GPS. Uczestnicy spotkań skupiają się na zagadnieniach z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i zastosowań informacji przestrzennej. Wykład inauguracyjny pt. „Informacja geoprzestrzenna na potrzeby narodowe i sojusznicze” wygłosi gen. dyw. Anatol Wojtan Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów oraz zgłoszeń udziału w konferencji. Zapraszamy także do zapoznania się z wystąpieniami uczestników poprzednich edycji Konferencji Naukowo – Technicznej WAT i GEOSYSTEMS Polska.