30 marca 2009

Eksploracja źródeł Amazonki z KOMPSAT-2

kompsat-2_02

 

 

 

 

„Gratuluję bohaterom ostatniego odkrycia geograficznego naszych czasów. Z przyjemnością wyrażam moje uznanie dla pracy jaką wykonała Pana ekipa badawcza, oraz wspaniałego wkładu, jaki przyniosła naszemu krajowi. Przyczynienie się do poznania największej rzeki świata Amazonki jest cennym dziełem, które będzie docenione przez nasz naród” – tymi słowami uhonorował Ricardo Marquez Flores, Pierwszy Wiceprezydent Republik Peru, pana Jacka Pałkiewicza, znanego podróżnika i europejski autorytet w dziedzinie sztuki przetrwania, podkreślając znaczenie jego poszukiwań żródeł Amazonki. Do księgarń trafia właśnie książka Jacka Pałkiewicza „Amazonka. Zagadka źródła królowej rzek” opisująca jego wieloletnie badania. Zespół GEOSYSTEMS Polska uczestniczył w tym przedsięwzięciu, potwierdzając wyniki badań terenowych z wykorzystaniem technologii obrazowania satelitarnego.

Zadaniem stojącym przed zepołem GEOSYSTEMS Polska było opracowanie mapy sieci hydrograficznej obszaru źródliskowego Amazonki. Obszar badań znajdujący się w słabo zbadanym terenie, niepokrytym wielkoskalowymi mapami topograficznymi stanowił idealne miejsce zastosowania dla zespołu rozwiązań oferowanych przez Spot Image, jednego z wiodących operatorów satelitów obrazujących. W toku prac dla obszaru badań znajdującego się Peru, w południowej części regionu Arequipa, pozyskano jednometrowe zobrazowanie satelitarne KOMPSAT-2. W procesie ortorektyfikacji obrazu satelitarnego zastosowano numeryczny modelu rzeźby terenu pochodzący z zasobu SPOT DEM o rozdzielczości 30m.

Dziękujemy panu Jackowi Pałkiewiczowi za zaproszenie do współpracy i mozliwość uczestniczenia w tak ciekawym i ważnym przedsięwzięciu.