1 stycznia 2009

Nowe narzędzia analizy stereoskopowej – seminarium internetowe ERDAS

safagWizualizacja stereoskopowa poszerza możliwości interpretacji obrazów oraz poprawia jej precyzję, dzięki czemu powstają dane o wysokiej dokładności. Internetowe seminarium New Year, New Tools – Turn up Your Stereo (Feature Collection), które odbędzie się 6 stycznia 2009 o godzinie 19.00, obejmie interaktywne demonstracje prezentujące możliwości nowego zestawu narzędzi dla platformy ArcGIS 9.3. Przyspieszają one wektoryzację obiektów 3D i podnoszą jej precyzję.
FeatureAssist dla ArcGIS zawiera bibliotekę umożliwiającą pozyskiwanie modeli dachów o różnym stopniu złożoności przy zastosowaniu fomatu ESRI Multipatch. Format umożliwia także teksturowanie modeli dla zastosowań w wizualizacjach fotorealistycznych. ERDAS Terrain Editor dla ArcGIS służy edycji baz danych punktów wysokościowych i linii nieciągłości wykorzystywanych przy produkcji numerycznych modeli terenu.  Te nowe narzędzia są rozszerzeniami Stereo Analyst™ dla ArcGIS.

Seminaria internetowe ERDAS organizowane są kilka razy w miesiącu. Prócz demonstracji oprogramowania na żywo, każde seminarium to także możliwość bezpośredniego kontaktu z prezentującymi.

Aby uczestniczyć w seminarium New Year, New Tools – Turn up Your Stereo (Feature Collection) zarejestruj się na stronie ERDAS, Inc.