7 października 2008

Premiera ERDAS Software 2009

erdas_software_2009_01Firma ERDAS Inc. ogłosiła premierę w pełni zintegrowanego zestawu oprogramowania Geospatial Business Systems. ERDAS Software 2009 obejmuje najnowsze wersje oprogramowania ze wszystkich czterech segmentów oferty firmy: Author, Manage, Connect i Deliver, służących produkcji danych przestrzennych, zarządzaniu zasobami, współpracy w dziedzinie wymiany danych oraz ich udostępnianiu.

 

Proponowane rozwiązania umożliwiają uzyskanie informacji geograficznej na podstawie wielu różnych typów danych oraz jej wszechstronne i pełne wykorzystanie w działalności przedsiębiorstw i instytucji.

ERDAS Software 2009 obejmuje:

  • ERDAS APOLLO rozwiązuje problemy zarządzania i udostępniania obszernych zasobów danych geoprzestrzennych wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstw i instytucji, ułatwiając wykorzystanie danych wektorowych, obrazowych czy modeli terenu.
  • ERDAS IMAGINE i LPS są wiodącymi rozwiązaniami produkcji teledetekcyjnej i fotogrametrycznej stanowiącymi kompletny zestaw narzędzi przeznaczonych do przetwarzania, analizy i interpretacji danych obrazowych.
  • ERDAS ER Mapper umożliwia zaawansowane przetwarzanie obrazu oraz wydajną, bezstratną kompresję rastrów. Szczególnie ważną rolę aplikacja odgrywa w zastosowaniach geologicznych i poszukiwaniu surowców kopalnych.
  • ERDAS ADE umożliwia interaktywną edycję baz danych przestrzennych Oracle w środowisku sieciowym.
  • ERDAS TITAN 2009 jest narzędziem udostępniania i publikacji danych przestrzennych w sieci.
  • ERDAS Image Web Server jest najszybszym serwerem obrazów na rynku. Usprawnia proces wykorzystania bogatych zasobów danych obrazowych w środowisku sieciowym.

ERDAS Software 2009 to zestaw unikalnych narzędzi rozwiniętych we współpracy z Oracle, TerraGo Technologies i innymi partnerami technologicznymi firmy ERDAS Inc. Aby ułatwić zapoznanie się możliwościami systemu użytkownicy zostają wyposażeni w zestaw danych próbnych dostarczony przez DigitalGlobe, obejmujący zobrazowania Quickbird i WorldView-1.

Nowe produkty udostępniono do pobrania na stronie producenta www.erdas.com. Strona zawiera również szeroki zakres materiałów demonstracyjnych, filmów, zapisów seminariów sieciowych, oraz wiadomości dotyczące najnowszych produktów. Dodatkowo zamieszczono publikacje opisujące zastosowanie oferowanych rozwiązań przez wiodących klientów.