22 września 2008

Seminarium w BGWM

Dnia 22 września 2008 w Biurze Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie, odbyło się seminarium firmy GEOSYSTEMS Polska poświęcone najnowszym rozwiązaniom geoinformatycznym ERDAS Inc. oraz zasobowi danych przestrzennych w ofercie firmy.

Zaprezentowano oprogramowanie dedykowane przetwarzaniu surowych danych pozyskanych z szerokiego spektrum źródeł (sensory satelitarne, lotnicze i naziemne) czyli m.in. ERDAS IMAGINE czy LPS w najnowszych wersjach. Aplikacje z dziedziny fotogrametrii i teledetekcji stanowią tradycyjnie trzon oferty oprogramowania ERDAS, Inc. Kolejne prezentacje przybliżyły uczestnikom spotkania najnowsze rozwiązania geoinformatyczne przeznaczone dla dużych instytucji zmagających się z utrzymaniem i udostępnianiem pokaźnych zasobów danych przestrzennych. Zaprezentowano: ERDAS Image Manager – archiwum danych oparte o technologię Aquis – RedSpider, ERDAS Image Web Server – specjalistyczną aplikację serwerową umożliwiającą udostępnianie potężnych zbiorów danych obrazowych w środowisku Internetu i intranetu oraz ERDAS Titan, czyli sieciowe narzędzie umożliwiające udostępnianie danych przestrzennych różnych typów w środowisku wirtualnego globu.