16 maja 2008

Konferencja Naukowo-Techniczna 2008

GEOSYSTEMS Polska i Wojskowa Akademia Techniczna zapraszaja na Konferencję Naukowo-Techniczną 2008 WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZESNYCH ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH, LOTNICZYCH I NAZIEMNYCH DLA POTRZEB OBRONNOŚCI KRAJU I GOSPODARKI NARODOWEJ, która odbędzie się w terminie od 11 do 13 czerwca 2008 w Serocku. Coroczne konferencje pełnią misję panelu wymiany informacji pomiędzy instytucjami naukowymi, producentami i usługodawcami oraz konsumentami rozwiązań z dziedziny informacji przestrzennej, głównie fotogrametrii, teledekcji, GIS i GPS. Uczestnicy spotkań skupiają się na zagadnieniach z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i zastosowań informacji przestrzennej.

 

Konferencja Naukowo-Techniczna 2008 WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZESNYCH ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH, LOTNICZYCH I NAZIEMNYCH DLA POTRZEB OBRONNOŚCI KRAJU I GOSPODARKI NARODOWEJ

Honorowy patronat nad konferencją:
Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych SG WP
gen. bryg. Mieczysław Gocuł

Za sprawy organizacyjne odpowiada: Geosystems Polska Sp. z o.o.
Za sprawy naukowe odpowiada: Wojskowa Akademia Techniczna

Termin: 11-13.06.2008 r.
Miejsce: Hotel Pan Tadeusz, ul. Czesława Miłosza 20, 05-140 Serock k. Warszawy

Komitet naukowy konferencji:
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki, Dziekan WIG WAT
Z-ca Przewodniczącego: dr hab. inż. Wiesław Dębski prof. WAT
Dr hab. inż. Jerzy Butowtt prof. WAT
prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński
Prof. dr hab. inż. Roman Kadaj
Dr hab. inż. Andrzej Klewski prof. WAT
Prof. dr hab. inż. Józef Sanecki
Prof. dr hab. Aleksandra Bujakiewicz, Prezes PTF
Dr hab. inż. Elżbieta Bielecka

Komitet organizacyjny konferencji:
Agnieszka Binkiewicz
Ewa Skrzecz-Pyra
mjr dr inż. Michał Kędzierski
kpt. mgr inż. Paweł Kamiński
dr inż. Piotr Walczykowski
Wszystkie referaty ukażą się w “Systemy Logistyczne Wojsk” – czasopismo cykliczne wydawane od 30 lat (2 pkt KBN). Osoby zainteresowane publikacją w ww. czasopiśmie proszone są o nadesłanie artykułów do dnia 02.04.2008.

Wybrane referaty (w języku angielskim) ukażą się w “Polish Journal of Environmental Studies” czasopiśmie z listy filadelfijskiej (10 pkt KBN). Osoby zainteresowane publikacją w ww. czasopiśmie proszone są o nadesłanie artykułów w nieprzekraczalnym terminie do 02.04.2008.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.04.2008 r.
Termin nadsyłania artykułów: 02.04.2008 r.
Opłata konferencyjna: 900 zł (+22% VAT)
Opłata konferencyjna obejmuje: koszt uczestnictwa, wszelkie materiały konferencyjne, nocleg oraz wszystkie posiłki

Osoby kontaktowe:
Sprawy organizacyjne:
Agnieszka Binkiewicz i Ewa Skrzecz-Pyra
tel.: 22 851 11 66
office@geosystems.com.pl
Sprawy związane z publikacją artykułów:
mjr dr inż. Michał Kędzierski
tel.: 22 683 77 18
mkedzierski@wat.edu.pl